Aktuellt


Onsdag 23 maj kl 19.00
Expeditioner i Arktis
Föreläsare: Nina Kirchner, universitetslektor, Bolin Centre for Climate Research, Stockholms Universitet


Se vidare under Kalendatrium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

Europaklubben Västerås - Västmanland är en ideell organisation som har till syfte att på ett sakligt och partipolitiskt neutralt sätt främja information och kunskap om utvecklingen i Europa på områden som  ekonomi, historia, kultur och samhällsfrågor.

  

Så här började det

Inför EU-omröstningen på 1990-talet startades Svenska Europaklubben i Stockholm med underavdelningar i bland annat Umeå, Uppsala och Västerås. Huvudsyftet var att förmedla opartisk information och kunskap om EU samt vad ett inträde eller ett utanförskap skulle få för inverkan på Sverige som nation.

Efter folkomröstningen och Sveriges inträde i EU upphörde samtliga Europaklubbar. Föreningen i Västerås återuppstod dock som självständig förening under namnet Europaklubben i Västerås-Västmanland.

 Så här jobbar vi

Inför varje verksamhetsår presenteras ett program på vår- och höstaktiviteter baserade på bl a förslag från Europaklubbens medlemmar. 

Vi genomför en föreläsningsserie varje säsong med inriktning på ett land eller en region i Europa. Föreläsningsserien avslutas vanligtvis med en resa till det aktuella landet eller regionen, där resenärerna gör intressanta studiebesök såväl på offentliga institutioner som inom näringsliv och kulturliv. Föreläsningarna är öppna för allmänheten och hålls mestadels på Västerås Stadsbibliotek.

Länder som vi studerat och besökt är Estland, Lettland, Polen, Tyskland, Irland, Finland, Norge, Danmark, Island, Vitryssland, Ukraina, Frankrike, Schweiz, Skottland och Nederländerna . I samband med en föreläsningsserie om EU besöktes Bryssel.

Andra populära aktiviteter för medlemmar i Europaklubben är besök på museer, teaterföreställningar och andra kulturevenemang. 

Vi har t ex haft en programserie om ”Maten i Europa” med föreläsningar om vår mat och om måltidens betydelse. Programserien inleddes med en studieresa till Måltidens Hus i Grythyttan och avslutades med en mat- och vinresa till Budapest.